Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 26 2016

5440 4fad
 August 27, 1953 - premiere of "Roman Holiday" Gregory Peck & Audrey Hepburn
Nigdy na nikogo nie czekajcie, szkoda czasu, szkoda życia.
— Komentarz pod piosenką "I'll be waiting" Lenny Kravitz
Reposted fromnivea nivea viafearoflove fearoflove
Myślę, że byłbym najgorszym z możliwych psychiatrów, gdyż rozumiałbym każdego z moich pacjentów i przyznawałbym mu rację.
— Emil Cioran
Reposted frommanekin manekin viafearoflove fearoflove
Kiedy wydaje się, że wszystko się skończyło, wtedy dopiero wszystko się zaczyna.
— Jan Twardowski

September 24 2016

6001 4d30
Reposted fromemtezmazupe emtezmazupe viahajskul hajskul

September 21 2016

Już nie wiem, gdzie uciekać. Wszystko kończy się tak samo.
— Ostatczenie i tak zawsze zostaję sama..
Reposted frommonstrum monstrum viabellthecat bellthecat
Wiesz jakie to smutne kiedy ktoś jest dla Ciebie stworzony a ty dla niego nie? 
Reposted fromtruustme truustme viabellthecat bellthecat
Nie potrafię kochać. Zawsze za bardzo mi zależy, ludzi to odrzuca. 
http://myslodreamseller.soup.io
Z czasem się przekonasz, że jak człowiek musi, to poradzi sobie ze wszystkim.
— Urszula Jaksik
Lubię je.
Te  mokre  jesienne wieczory.
Biorę wino,otwieram zupę i po jednym kieliszku schodzę tą cholerną klatką 5 pięter w dół.
Palę i w słuchawkach mam kojącą muzykę.
5 pięter-tym razem w górę.
Siadam czuję od siebie tę woń, cierpkie wino i wypalony papieros i ten klimatyczny smutek.
— dreszcze jesienne.
Zadzwoń.
— bo ja nie mam siły.
Na głos nie wypowiem, że tęskniłam, gdy nie było Cię trochę za długo.
— Ania Dąbrowska
W miarę upływających lat coraz gorzej znoszę udawanie, fałsz, pozory, pretensjonalność, nadawanie znaczeń zdarzeniom, które na to nie zasługują.
— Krystyna Janda
Miłość, która nie jest szaleństwem, nie jest miłością
— Pedro Calderón de la Barca
5599 0a9f
Pawlikowska - Jasnorzewska

September 20 2016

8134 6e99 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viabellthecat bellthecat
8774 20bf
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl